Gerelateerde items

16-05-03 t/m 17-05-03 | Architectenmarkt tijdens de 2daagse Roombeekmarkt

Datum en aanvang

Gehouden op 16 en 17 mei 2003

Een tweedaagse architectenmarkt met betrekking tot het particulier opdrachtgeverschap in Het Roombeek te Enschede. Bij de wederopbouw van deze wijk zal vijftig procent in particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld, met name voor het lage en middensegment. De hiervoor bestemde kavels worden in verschillende edities uitgegeven.

Deze voor Nederland unieke situatie was voor het Architectuurcentrum Twente aanleiding om deze markt te organiseren om zo een bijdrage te leveren aan een nieuwe binnenstedelijke woonwijk met maximale architectonische kwaliteit. Door alle Twentse architecten uit te nodigen wordt met voorrang kansen geboden voor een regionale ontwikkeling. Het informeren van de opdrachtgevers over de meerwaarde die een architect kan bieden was reden om de architectenmarkt te organiseren. Tevens biedt het architecten de mogelijkheid te laten zien dat ook met een kleiner budget een huis met een uniek karakter kan ontstaan. Ook voor de nog volgende momenten van kaveluitgiftes zullen soortgelijke architectenmarkten worden georganiseerd.

De locatie was het Balengebouw dat midden in Het Roombeek staat. Hiermee werd letterlijk fysiek ruimte geboden aan de markt waarop de individuele opdrachtgever en de architect zich bevinden. Voor opdrachtgevers bood dat de ideale mogelijkheid om zich te oriënteren op een architect. Een laagdrempelige markt (vergelijkbaar met de door het NAi georganiseerde manifestaties ‘Heilige Huisjes’) kan er toe bijdragen dat de opdrachtgever minder snel teruggrijpt naar de makkelijke oplossing van een cataloguswoning. 

Naast de deelnemende architecten waren op de architectenmarkt ook de drie in Het Roombeek actief zijnde bouwadviesbureaus, de Gemeente Enschede en het Architectuurcentrum Twente present.

Bezoekers: ca. 150 personen.