Gerelateerde items

03-04-04 t/m 04-04-04 | Architectenmarkt tijdens de 2daagse Roombeekmarkt

Datum en aanvang

Gehouden op 3 en 4 april 2004

Op de markt werd aan individuele opdrachtgevers en architecten letterlijk fysiek ruimte gegeven om tot zaken te komen. De architectenmarkt was voor opdrachtgevers de ideale mogelijkheid om zich te oriënteren op een architect. De laagdrempelige markt (vergelijkbaar met de door het NAi georganiseerde manifestatie ‘Heilige Huisjes‘) kon er toe bijdragen dat de opdrachtgever minder snel teruggreep naar de makkelijke oplossing van een cataloguswoning.

De deelnemende architecten konden tijdens de markt schetsen wat zij voor de particuliere opdrachtgevers kunnen betekenen. Op de architectenmarkt waren ook de drie in het Roombeek actief zijnde Bouwadviesbureaus, projectbureau wederopbouw van de gemeente Enschede en het Architectuurcentrum Twente present.

Aanleiding voor deze Architectenmarkt was de kaveluitgifte die tijdens dit weekend voor de derde keer in Roombeek werd georganiseerd. Zoals wellicht bekend, zal bij de wederopbouw van deze wijk vijftig procent in particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld, met name voor het lage en middensegment. Dit is een voor Nederland unieke situatie. Met het organiseren van de Architectenmarkten wilde het  Architectuurcentrum Twente een bijdrage leveren aan nieuwe binnenstedelijke woonwijken - zoals Roombeek - met maximale architectonische kwaliteit.

Op 3 april werd tevens een expositie geopend waarbij de resultaten van de Prijsvraag Lonnekerspoorlaan werden gepresenteerd. De ontwerpwedstrijd werd door Architectuur Lokaal georganiseerd en leverde maar liefst 167 inzendingen op. Het Architectuurcentrum Twente organiseerde de expositie in het Balengebouw in opdracht van Architectuur Lokaal.

Locatie: informatiecentrum Roombeek (vm Balengebouw)hoek Schuringsweg/Roomweg te Enschede
Bezoekers: circa 600 personen