20-05-15 | Bijeenkomst erfgoedbeleid Enschede

Een aantal erfgoedorganisaties heeft vanwege hun gedeelde zorgen over het monumentenbeleid in Enschede besloten om hun krachten te bundelen. De bedoeling is om in de komende tijd het debat over het behoud van historische panden in Enschede naar een hoger niveau te brengen, een bijdrage te leveren aan het behoud van historische bebouwing en de ontwikkeling van het gemeentelijke monumentenbeleid.

Datum en aanvang

Datum: woensdag 20 mei, 19.30 uur
Locatie: Renatakerk, Brinkstraat 70 in Enschede
Toegang: een vrije gift wordt op prijs gesteld, aanmelden via onderstaand formulier

Enkele landelijke erfgoedverenigingen, waaronder de Bond Heemschut en de Stichting het Cuypersgenootschap, de lokale organisaties Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker en het Architectuurcentrum Twente hebben zich verenigd in een lokaal monumentenoverleg; het Forum Erfgoed Enschede (FEE).

Op 20 mei organiseert het Forum Erfgoed Enschede haar startbijeenkomst. Diverse sprekers uit het erfgoedveld zullen hun visie geven op de toekomst van het erfgoed van Enschede en het belang van een goede monumentenzorg voor de stad en haar ommelanden. Ook is er ruimte voor debat.

Programma

- Hans de Gruil, Erfgoedvereniging Hengelo, Welkom en introductie
- Jan Astrego, Museum Buurtspoorweg, Naoorlogse monumenten in breder perspectief
- René Vossebeld, cultuurhistoricus, Vliegveld Twente, cultuurhistorie van en omgang met
- Bert Haer, Monumentenloket, Zonder geld geen aanwijzing
- Joep van Aaken, Projectleider ADT, Erfgoed is een waarde in gebiedsontwikkeling
- Intermezzo dor Hans de Gruil
- Pauze
- Karel Loeff, Bond Heemschut, Bescherming van Wederopbouwerfgoed door de overheid - Een strijd voor waardering en behoud
- Samenvatting door Hans de Gruil
- vragen uit de zaal

De bijeenkomst wordt vooral georganiseerd om de inwoners van Enschede te informeren over het risico dat het erfgoed loopt. Daarnaast zijn ook de gemeenteraad, het college van burgemeester, wethouders, diverse culturele instellingen en de drie woningcorporaties uitgenodigd. Geïnteresseerden uit de wijdere omgeving zijn eveneens van harte welkom.