29-11-01 | Congres, de ideale universiteit!?

Datum en aanvang

Gehouden op 29 november 2001

Congres over universitaire architectuur, georganiseerd door het Studium Generale van de Universiteit Twente in samenwerking met Architectuurcentrum Twente. Wonen, werken en recreëren kregen ieder hun plek in het groen, op functionele wijze van elkaar gescheiden. Met deze opzet werd geprobeerd een optimaal academisch klimaat te creëren op het 40 jaar geleden ontworpen universiteitsterrein. Het 8e lustrum van de Universiteit Twente vormt een mooie gelegenheid om dit experiment onder de loep te nemen. Is de UT een ideale universiteit geworden? Vier architecten, die de supervisie hebben over de bouw van de universiteiten in Amsterdam, Delft, Utrecht en Enschede, belichten de situatie ter plekke. Zij laten zien hoe de verschillende universiteiten vanuit hun specifieke achtergrond de toekomst tegemoet treden. Welke lering is hieruit voor de UT te trekken?