26-09-02 | Cultuurhistorisch landschapspark Kanaal Almelo - Nordhorn

Datum en aanvang

Gehouden op 26 september 2002


Het kanaal als ruggengraat voor gebiedsverbetering?

Als verstrooide juwelen liggen de cultuurhistorische objecten langs of in de omgeving van het kanaal Almelo - Nordhorn. De geschiedenis van het platteland in Overijssel is nergens anders in onze provincie in zo'n grote dichtheid aanwezig en zo goed te aanschouwen. Uiterst geschikt om samen te voegen tot een samenhangend geheel: een 3000 ha. groot cultuurhistorisch landschapspark: "Kanaal Almelo - Nordhorn". Aan de kop van de Netwerkstad Twente ligt het grensoverschrijdende kanaal als loopplank naar Duitsland. De inleiders van de avond belichten vanuit verschillende invalshoeken de mogelijkheden van een dergelijk landschapspark.