Gerelateerde items

08-10-02 | Discussieavond over Belvedere Zuid-Twente

Datum en aanvang

Gehouden op 8 oktober 2002

De komende jaren gaat er veel veranderen in Zuid-Twente: de reconstructie gaat van start en het gebied is aangewezen als waardevol cultuurlandschap in het kader van de regeringsnota Belvedere. Dit houdt in dat er bij veranderingen in het landschap gekeken wordt hoe de 'oud' en 'nieuw' het best kunnen samengaan. Het Belvedere-project is aanvullend op de reconstructie. Het project wordt door Architectuur Lokaal uitgevoord in opdracht van de provincie Overijssel en in samenwerking met de gemeenten Hof van Twente en Haaksbergen.