20-02-03 | Grote schoonmaak in Patmos

Datum en aanvang

Gehouden op 20 februari 2003

Over het lot van de Drentse Buurt en de renovatie van Pathmos

KAW is eind 2000 door de Woonplaats gevraagd om een globaal verbetervoorstel te schrijven. Hiertoe is eerst een analyse van de wijk, zoals die nu is, gemaakt. Pathmos is een grote wijk met 1300 woningen, dat is vrij uniek in Nederland. Daar tegenover staat de kleinschaligheid.

Pathmos is een tuindorp, maar wat is dat? Een tuindorp kent een Delftse School architectuur. Hier rusten de ontwerpbeginselen op geborgenheid, gemeenschappelijkheid en harmonie. Pathmos is in 1913 ontworpen door W.K. de Wijs en A.H. op den Noort onder supervisie van E. Bergsma (burgemeester van Enschede). Pathmos werd gebouwd met volkswoningen. Typerend is ook het hart met de school en winkels, dit is een plaats om samen te komen. De wijk is nu echter getekend door de tand des tijd.