Gerelateerde items

23-03-00 | Het Gezicht van Twente 5, cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting

Datum en aanvang

Gehouden op 23 maart 2000

Deel 5: cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting, de Nota Belvedere
Aan architectuur in het landschap is tot nu toe weinig aandacht besteed, terwijl juist de verschillen in karakter van landschap aanleiding kunnen zijn om de universele architectonische vormentaal te verrijken met meer dialecten.
De samenhang van natuurlijke, agrarische en bouwkundige elementen is complex en hoewel tegenwoordig de relatie van de componenten 'natuur' en landbouw voldoende in de belangstelling staat, wordt een derde component 'architectuur' weinig bij deze samenhang betrokken. Toch doet een landschap zonder gebouwen onvolledig aan. In de traditionele schilderkunst is dit bekend; geen Ruysdael of Seghers zonder gebouw, of tenminste een ruïne.
Met deze cyclus wil het Architectuurcentrum Twente het nogal verwaarloosde terrein van de 'stoffering' van het landschap aansnijden. Gebouwen die op zichzelf staan in een geïsoleerde omgeving, zoals in een bos, zijn nu niet aan de orde, het gaat meer om de visuele samenhang van het landschap en de aanwezige bebouwing met hetgeen er aan toegevoegd wordt.