10-02-11 | Hoe een kerk een school werd

Datum en aanvang

donderdag 10 februari, 19.30 uur, basisschool St. Plechelmus, Wilbertstraat 15C 7556 WH Hengelo

De opdrachtgevers van de nieuwe basisschool St. Plechelmus in de voormalige Heilige Hartkerk in Hengelo winnen Gouden Piramide 2010. De Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, is toegekend aan basisschool St. Plechelmus, de Dr. Schaepmanstichting en de gemeente Hengelo voor de ingenieuze huisvesting van een daltonbasisschool in een leegstaande kerk.

Infoavond

Architectuurcentrum Twente houdt donderdag 10 februari een informatieavond in het winnende gebouw in Hengelo. De trotse winnaars, Anneke Kuipers en Ronald Olthof, vertellen over het ontwerp en het proces van ‘Hoe een kerk een school werd’. Daarnaast zal Thijs Asselbergs, architect en jurylid van de Gouden Piramide, ingaan op deze prijs en de overige nominaties. Onder aan deze pagina kunt u meepraten over de winnaar. Tijdens de avond wordt er ingegaan op vragen die hieronder zijn gesteld.

Het Project

In 2004 gaf de Dr. Schaepmanstichting (de overkoepelende stichting ter behartiging en instandhouding van het katholiek primair onderwijs in Hengelo) architect Ronald Olthof van architectenbureau Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen opdracht om te inventariseren hoe de bestaande school St. Plechelmus kon worden uitgebreid. In een gesprek met directeur Anneke Kuipers werd duidelijk dat beiden mogelijkheden zagen om de naastgelegen Heilige Hartkerk te benutten als nieuwe huisvesting. Door de voormalige kerk, een voorbeeld van de Bossche School, te transformeren in een brede school kon het karakteristieke gebouw uit de jaren vijftig een cultuurhistorische en maatschappelijke rol in de wijk blijven vervullen en tegelijkertijd kon de school de benodigde extra ruimte worden geboden. Met veel inzet en vindingrijkheid werd het grensverleggende scholenproject dit jaar volbracht. Begin oktober werd de school officieel geopend door voormalig minister Plasterk van OCW.

Uit het juryrapport

‘Als er bij één project van deze ronde sprake was van synergie tussen opdrachtgever en architect, dan is het wel in dit geval’, zo constateerde de enthousiaste jury. Directeur Anneke Kuipers bewijst dat bezieling, creativiteit en een groeiende deskundigheid in het opdrachtgeverschap niet voorbehouden zijn aan mensen die hiervoor ‘hebben doorgeleerd’. Haar volhardende inzet, in samenwerking met haar bestuur en de gemeente, maakt duidelijk dat het geloof in een ideaal, een droom, tot ongekende prestaties kan leiden. Dat stemt bijzonder hoopvol. De Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, de Gouden Piramide 2010, is hiervoor de terechte bekroning.