18-06-09 | Kansen voor kwaliteit?

Datum en aanvang

18 juni 2009, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Theater Kamak, Esrein 15, 7553 CX Hengelo

Ingelast debat.
Crisis in de bouw betekent: vechten voor lijfsbehoud of kiezen voor kwaliteitsbehoud

De eerste reactie bij bedreiging is natuurlijk kiezen voor lijfsbehoud. Liever eerst een ander ten onder en pas daarna ikzelf. Maar soms is een andere strategie slimmer. Door je positief te onderscheiden kun je boven het maaiveld uitsteken en zo de dans ontspringen.

Over strategieën gaat het op donderdag 18 juni. Hoe gaan verschillende partijen in de bouwkolom om met de huidige economische crisis? Uitgenodigd zijn:

- Jan Salverda algemeen directeur woningcorporatie Domijn, Enschede
- Rob Welten wethouder RO van de gemeente Oldenzaal
- Michel ten Hag directievoorzitter van de ten Hag Groep, Enschede
- Lucas Haafkes directeur aannemersbedrijf WJ Haafkes en Zn, Goor, Enschede

Zij zullen ieder vanuit hun eigen beroepsgroep de gekozen strategie toelichten. De huizenmarkt zit op slot, personeelstop bij veel ondernemers en het aantal faillissementen neemt toe. Banken die geen kredieten meer verstrekken en de consument die minder vertrouwen heeft in de economie. De bouwsector staat door de huidige crisis flink onder druk. Is er voldoende reserve om de komende tijd door te komen? En wat doen we dan om het tij te keren? Wat zijn de effecten voor de ruimtelijke kwaliteit?

De discussie wordt op alle niveaus gevoerd. Han Pape, hoofdredacteur van 'De Roskam' , het onafhankelijk weekblad voor Twente, zal het debat met de vier genodigde inleiders en de zaal in goede banen leiden. De discussie zal door hem worden toegespitst op de volgende thema´s:
- wat is de ruimte voor het eigen initiatief
- waar liggen de kansen en hoe kun je die pakken
- wat is de huidige status quo en hoe kun je daaraan ontsnappen
- is het lijfsbehoud of is het kwaliteitsbehoud, of kunnen die strategieën samen gaan
- wat betekent de crisis voor de arbeidsmarkt en voor de kosten van overhead

De debatbijeenkomst is bedoeld voor beleidsmakers, bestuurders en bewoners, stedenbouwers en architecten, projectontwikkelaars en corporaties, én voor alle overige belangstellenden en belanghebbenden met hart voor de ruimtelijke kwaliteiten en de economische veerkracht van Twente.