26-11-09 | Krimp in Twente

Datum en aanvang

donderdag 26 november 2009, 19.30 u (inloop vanaf 19.00 u)
Universiteit Twente, de Spiegel (vh BB-gebouw) Drienerlolaan 5, Enschede

Over omvang, betekenis en kansen van krimp in Twente

Zowel landelijk als regionaal wordt er op dit moment veel aandacht geschonken aan de effecten van een veranderende bevolkingssamenstelling. Ook in Twente. Naast een nieuwe trek van platteland naar stad, is er ook sprake van een toenemende vergrijzing.

Het Architectuurcentrum Twente onderzoekt op 26 november de gevolgen voor het woningaanbod en de woonomgeving, in zowel de stad als op het platteland. Wat betekent de demografische verandering, waarin alleenstaanden en vijftigplussers domineren, voor de stedelijke ruimte en wat is de invloed op het economische landschap. Zal de toekomstige stad bruisen van grijsgekapte dames en krasse, kalende heren? En sterft het landschap af door gebrek aan vitaliteit of dient zich ook hier een nieuwe, maar dan rustzoekende oudere gemeenschap aan?

Wat zijn de effecten hiervan voor architectuur, stedenbouw en landschapsinrichting? Biedt deze zich in rap tempo aandienende verandering ook nieuwe kansen voor economische impulsen en voor nieuwe zorgvormen, samenwerkings- vormen en samenwoonvormen?

Het programma dat op deze vragen ingaat ziet er als volgt uit:
- Hans Peter Benschop manager van het trendbureau Overijssel over verschillende toekomstscenario’s van krimp.
- Jan Sinke directeur De Veste te Ommen of Rein Hagenaars directeur Wonen NW Friesland te Dokkum over de gevolgen van krimp voor de woning en woonomgeving.
- Marcel Musch adviseur bij BVR te Rotterdam over de gevolgen voor de stedelijke ruimte.
- Hans Peter Benschop nogmaals aan het woord maar nu over de gevolgen voor het economisch landschap.
- Henk Procee directeur Studium Generale van de Universiteit Twente is moderator en introduceert