21-09-00 | Lezingen Twentse markten en pleinen

Datum en aanvang

Gehouden op 21 september en 12 oktober 2000

Eerste avond:
Historie en toekomst van de Ganzenmarkt in Oldenzaal.

 

Tweede avond:
Architectonisch perspectief en interieurkwaliteit van de Ganzenmarkt in Oldenzaal.