27-01-99 t/m 22-04-99 | Lezingencyclus 'de Twentse uitbreidingswijken'

Datum en aanvang

Gehouden op 27 januari, 18 februari, 24 maart en 22 april 1999

In Nederland moet in de komende tien jaar een miljoen woningen worden gebouwd. Met deze opgave voor ogen heeft het landsbestuur gezocht naar manieren om vooral de grote steden uit te breiden, de trek uit de stad terug te dringen en de groei van het autoverkeer te verminderen. Dit beleid is vastgelegd in de Vierde Nota Extra (VINEX) over de ruimtelijke ordening. In de regio Twente zijn drie grote zogenaamde VINEX-locaties: De Vossenbelt in Hengelo, De Esmarke in Enschede en Het Nijrees in Almelo. Drie totaal verschillende locaties en daarom voor het Architectuurcentrum Twente een goede aanleiding om elke nieuwe uitbreidingswijk apart onder de loep te nemen.