04-11-04 | Opgeruimd staat netjes! na-oorlogse woonwijken en architectuur van wederopbouw

Datum en aanvang

Gehouden op 4 november 2004

De naoorlogse wijk met zijn flats en grote aantallen woningen, ruim opgezet met veel groen ertussen vormden ooit het resultaat van het idealisme van de wederopbouw. Het waren ook niet de minste stedenbouwkundigen die de naoorlogse wijken ontwierpen. Architecten als Dudok, Van den Broek en Bakema, Van Tijen, Van Embden en Stam-Beese hebben vaak letterlijk hun stempelgedrukt op de uitbreidingswijken van de jaren 50 en 60. Maar nu wordt de toekomstwaarde van deze wijken als gering beschouwd. Bouwtechnisch, woontechnisch en sociaal vormen vele van deze wijken een serieus probleem binnen het woonbeleid. Inmiddels zijn vele van deze wijken in een proces van herstructurering geraakt.