20-04-06 | Pröttel of prachtig?

Datum en aanvang

Gehouden op 20 april  2006

Over de inrichting van de openbare ruimte. Er valt veel te zeggen over al die straatlantaarns, prullenbakken, bushokjes, bankjes en aanverwante artikelen waarover je struikelt of van geniet als je je gehaast of relaxed door de je stad of dorp begeeft. Wie bedenkt dat allemaal, wat is de functie en waarom gebeurt het hier zo en daar weer anders?