01-12-02 | Rurbania: meer Twente door verdichting

Datum en aanvang

Gehouden in december 2002

Daf architecten grijpt de SEV studie aan om op een andere manier na te denken over de ontwikkeling van de regio Twente. Dit keer niet vanuit planologische haalbaarheid, defensieve strategie en programma maar vanuit het integrerend vermogen van het ruimtelijk ontwerp. Dit betekent dat ze zich niet houden aan het raamwerk aan regels zoals door bestemmingsplannen geformuleerd. Ook houden ze geen rekening met de huidige uitwerking van de reconstructiewet die uitgaat van zoneringen op grotere schaal die het buitengebied onderverdelen in selectief geprogrammeerde gebieden (extensivering landbouw, intensivering landbouw, verdichting met woningbouw en natuurontwikkeling).

Met hun ontwerpende benadering kunnen zowel de programmatische en organisatorische vraagstukken van Twente worden aangepakt als ook meer! Meer is in dit geval de vraag om behoud en ontwikkeling van regionale identiteit. Daarbij is regionale identiteit niet een makkelijk consumeerbaar logo voor de buitenstaander, maar een levende, diffuse en pluralistische wolk aan incidenten en verhalen die de relatie tussen de regio en haar bewoners en bezoekers beschrijft. Een benadering die alleen op behoud van selectieve historisch goed behouden delen van een regio is gericht leidt tot musealisering. Ook nieuwe ontwikkelingen moeten zich op een of andere manier uitspreken over hun specifieke locatie en een dialoog aangaan met de omgeving. De menging van programma's, van behoud en nieuwe ontwikkeling heeft als kwaliteit dat niet enkel het historische tot regionaal specifiek gecanoniseerd wordt maar er een pluralistische en levende potpourri ontstaat die herkend kan worden als specifiek voor de regio.

Download beeldverslag