Gerelateerde items

17-03-05 | Trends in de architectuur: multicultureel bouwen en wonen

Datum en aanvang

Gehouden op 17 maart 2005

Multicultureel bouwen en wonen: (bestaat er multiculturele architectuur?)

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn aanleiding om nu aandacht te geven aan de toenemende internationalisering en multiculturele invloeden in de architectuur. Bestaat er multiculturele architectuur? Zo ja, hoe ziet die er dan uit en zo nee, is het dan wenselijk dat de culturele pluriformiteit zichtbaarder wordt in onze bouwkunst.

'Intergratie is je thuis voelen' was een van de afsluitende (harte) kreten uit de groep belangstellenden bij de lezing en het forumdebat op 17 maart 2005 in de Syrisch orthodoxe kerk Sint Kuryakos in Enschede. Onder leiding van hoofdredacteur van het opinieweekblad de Roskam Han Pape vonden er lezingen en een debat plaats in de succesvolle reeks 'Trends in Architectuur'.