Gerelateerde items

25-04-02 | Trends in de architectuur: lucht en water gebonden wonen

Datum en aanvang

Gehouden op 25 april 2002

In het tijdperk van de digitalisering vindt er een sociaal maatschappelijke verschuiving plaats. Werk en privé worden meer dan ooit versmolten in het ritme van de dag. Dit vraagt om een herziening van de ruimten waarin gewerkt en geleefd wordt. De traditionele woningplattegronden worden onder de loep genomen. Integratie van de werkomgeving in woningplattegrond en van privé-ruimte in de werkomgeving zal het gevolg zijn. Om deze herziene plattegronden zal een andere huid ontstaan, een nieuwe verschijningsvorm van het wonen. Het uiteenrafelen van woon- en werkfuncties en het opnieuw versmelten. Het Bouwbesluit kan hierbij een leidraad zijn voor het ontwikkelen van nieuwe typologie.