13-11-08 | Twente gaat nat

Datum en aanvang

Donderdag 13 november 2008, 19.30 uur inloop vanaf 19.00 uur
districtskantoor Rijkswaterstaat, Brugginksweg 6, Hengelo (de toegang is gratis)

Twente zal 12.000 hectares grond beschikbaar moeten stellen voor het bergen van water. Alleen zo kan voorkomen worden dat West-Nederland bij extreme neerslag zal overstromen. Dit staat in het Tweede Deltaplan dat de Commissie Veerman onlangs presenteerde. De hoger gelegen gebieden in Oost-Nederland moeten voorkomen dat West-Nederland natte voeten krijgt!

Hoeveel nieuwe waterlopen, -bekkens en -putten moeten daarvoor gegraven worden? Hoeveel bestaande waterlopen moeten met vijf, tien of meer meters verbreed worden? Is één doorbraak genoeg of is het een begin van een reeks? Waarom moeten we eigenlijk in Twente de waterproblemen van West-Nederland oplossen. Kunnen ze niet gewoon de dijken verhogen?

Drie inleiders zullen een utopische, een realistische en een kritische beschouwing geven over een Twente dat nat gaat.

Jeroen van Westen beeldend kunstenaar, neemt ons mee in de toekomst naar het jaar 2030. Hij toont ons een kleine utopie waarin Erve Twente, volgens het oeroude organisatieprincipe van naoberschap (op eigen kracht en los van de wateropgave), is veranderd in een evenwichtig landschap dat gekozen heeft voor de eigen identiteit en vernieuwingen van binnenuit.

Wim Wassink procesmanager Doorbraak bij Dienst Landelijk Gebied en ervaringsdeskundige in de realisatie van duurzame waterprojecten in Twente, zal het project de Doorbraak toelichten en een doorkijk geven naar de gevolgen en mogelijkheden van dit project voor de toekomst.

Bert Satijn programmadirecteur Leven met Water, zal met zijn verhaal ‘Van Water-ballonnen tot Spettercollage’ de wateropgave in Nederland en Twente uit de doeken doen en op kritische wijze in relatie brengen met de stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur.

Gespreksleider van vanavond is Jantine Schinkelshoek. Zij is lid van de programmaraad van het Architectuurcentrum Twente en werkzaam bij Eelerwoude, een in Goor gevestigd adviesbureau en rentmeesterskantoor, dat werkt aan een mooi en leefbaar Nederland.

Waterschap Regge en Dinkel is een belangrijke partij in het thema ‘Twente gaat nat’. Van 13 tot 25 november zijn de waterschapsverkiezingen. Wie water belangrijk vindt, komt op 13 november naar ‘Twente gaat nat’ en kiest in de daarop volgende week het nieuwe waterschapsbestuur.

Om te overdenken: Tuvalu is een illuster eilandenrijk, in de zuidwestelijke Stille Oceaan. Het extreem afgelegen eilandenrijk zal in de nabije toekomst onderlopen in de massa van de Stille Oceaan. Het hele volk, 10.000 inwoners, moet emigreren. Tuvalu daagt nu Amerika en Australië voor de rechter als grootvervuilers en hoofdverantwoordelijke voor de zeespiegelstijging. Waar gaan de Nederlanders straks naartoe?