Gerelateerde items

08-02-17 | Twente: Landschapsmetropool met aantrekkingskracht

Waarom is Twente niet beter in staat om talent en bedrijvigheid te binden aan de regio? Waarom is Twente niet in staat om haar onderscheidende kracht, namelijk de combinatie van stedelijkheid met daartussen een landschappelijke omgeving met zeer hoge kwaliteit, te benutten?

Het Architectuurcentrum Twente is ervan overtuigd dat de ruimtelijke kwaliteiten en de kwaliteit van de leefomgeving van invloed zijn op het aantrekken van bedrijven, een rol spelen bij het huisvesten van de werknemers en als onderscheidende kracht onvoldoende worden ingezet als middel in het vermarkten van de regio.

Datum en aanvang

Datum: woensdag 8 februari 2017, 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Locatie: vergaderzaal de Erlenmeyer in gebouw The Gallery, Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede
Toegang: gratis, aanmelden middels onderstaand formulier

Landschapsmetropool

Landschapsmetropool is een activiteit van het Architectuurcentrum Twente en bestaat uit twee discussieavonden. De eerste editie heeft eind november plaats gevonden. Toen is het vooral gegaan over hoe Nederland over Twente denkt: met inleidingen en moderatie van Theo de Bruijn - lector Duurzame leefomgeving Saxion/directeur IAA Stedenbouw, Joost Kuijper - strateeg economie & cultuur bij de Provincie Overijssel en Judith Lekkerkerker - onderzoeker Programma Economie & Innovatie en Programma Governance & omgevingsbeleid bij Ruimtevolk en mede daardoor verantwoordelijk voor de publicatie MidsizeNL.

Op de tweede avond krijgen diverse Twentse initiatieven het podium. We hebben voor u uitgenodigd:
- Danny de Vries namens de Twentse Ambassade
- Bert ter Horst van de Werkgroep Regiometropool
1. Pak uitdagingen zo lokaal mogelijk aan als nodig is om de identiteit en doelen van bestaande leefgemeenschappen in stad, dorp en platteland te borgen en versterken.
2. Werk nog meer samen op specifieke beleidsterreinen. De 1e Agenda Twente was daarvoor een publiek – private stap in de goede richting. Die Agenda moet dan ook een vervolg krijgen. Maar wij dringen er bij de gemeenten op aan; dat bewoners en organisaties in Twente stapsgewijs meer bottom up bij die nieuwe Agenda worden betrokken en zelf met initiatieven kunnen komen; dat de Agenda meer integraal wordt door ook (een beperkt aantal) andere thema’s dan High Tech op te nemen. Discussies over de bestuursstructuur zijn pas aan de orde als Twente eensgezind genoeg is over de gezamenlijk te halen doelen.
- Peter Sonderen en Joop Hoogeveen van de ‘Non Urban City: Smart Landscape’
Het lectoraat Theorie in de kunsten van ArtEZ Hogeschool voor de kunsten is een artistiek onderzoeksproject gestart onder de titel: ‘Non-Urban City: Smart Landscape’. Met deze werktitel wil het lectoraat het merkwaardige dualisme tot uitdrukking brengen dat nog steeds dominant is in discussies over stad en land. De niet-stedelijke stad is een paradox en Smart Landscape lijkt een tegenhanger van de Smart City, die nu overal ‘in den lande’ wordt gevierd. Het concept ‘Smart City’ stelt zich tegenover iets dat niet smart is. ‘Smart Landscape’ is er daarom geen tegenhanger van maar wil tot uitdrukking brengen dat de Non-Urban City ook een Smart Landscape kan zijn. Dat verklaart de dubbele punt. Ook het platteland/landschap is niet meer louter analoog maar openbaart zich juist in toenemende mate digitaal en smart. Het raakt steeds meer aangesloten op de rest van de wereld en landbouwbedrijven zijn bv. momenteel toppunten van digitale ontsluiting van diezelfde wereld. Beide ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor onze zienswijze op de samenleving en over vormen van dualisme. Het dualisme is echter hardnekkig maar stad en platteland lopen feitelijk steeds meer in elkaar over. Nieuwe visies op stedelijkheid worden hiermee mogelijk, en dat is precies wat we door artistiek onderzoekers willen laten onderzoeken, te beginnen in Twente.
- Rolf Oldejans als vertegenwoordiger van De Groene Metropool (GMT)
Groene Metropool Twente is een netwerk voor de ontwikkeling van met name het buitengebied van Twente. In het netwerk werken gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties samen. Binnen GMT zijn drie samenwerkingslijnen die zich alle richten op vernieuwing en vitalisering van het buitengebied:

-

Krachtig Twente: Samenwerkingsverband tussen gemeenten, organisaties, onderwijs en ondernemers. Uitvoering van projecten en op gebied van agro&food, biodiversiteit, biomassa, erventransitie, leefbaarheid, recreatie en toerisme en water.

-

Leader: Inwoners aan zet! Lokale uitvoering van LEADER in Zuidwest Twente door mensen als jij en ik. Uniek programma met eigen doelen, middelen en inbreng. Uitvoering van lokale projecten.

-

Groene Kennispoort Twente: Netwerkorganisatie die een aantrekkelijk leer- en werkomgeving biedt voor studenten, docenten en mensen uit de regio Twente, door in de Twente projecten voor vernieuwing met studenten en onderzoekers uit te voeren.

Door samen te zoeken naar kansen voor vernieuwing, de opgaven van deze tijd op de samenwerkingsagenda te zetten en instrumenten te zoeken en in te zetten om projecten en programma’s uit te voeren. Draagt GMT bij aan een sterker Twente.

De moderator van vanavond is opnieuw Theo de Bruijn - lector Duurzame leefomgeving Saxion/directeur IAA Stedenbouw.

Oproep: ‘Het beste wat Twente kan overkomen is: ...’

Verder presenteren we de resultaten van onze oproep aan de Twentse bevolking om met voorstellen te komen voor de regionale ontwikkeling. Gevraagd wordt in woord en/of beeld antwoord te geven op de vraag: ‘Het beste wat Twente kan overkomen is…’ Meer weten hierover? Lees hier hoe u kunt reageren.