Gerelateerde items

24-11-16 | Twente: Landschapsmetropool met aantrekkingskracht

Waarom is Twente niet beter in staat om talent en bedrijvigheid te binden aan de regio? Waarom is Twente niet in staat om haar onderscheidende kracht, namelijk de combinatie van stedelijkheid met daartussen een landschappelijke omgeving met zeer hoge kwaliteit, te benutten?

Het Architectuurcentrum Twente is ervan overtuigd dat de ruimtelijke kwaliteiten en de kwaliteit van de leefomgeving van invloed zijn op het aantrekken van bedrijven, een rol spelen bij het huisvesten van de werknemers en als onderscheidende kracht onvoldoende worden ingezet als middel in het vermarkten van de regio.

Om dit verder te onderzoeken en een constructieve bijdrage te leveren aan de discussie over de ontwikkeling van de regio organiseert het Architectuurcentrum Twente een tweetal avonden over de ontwikkeling van de regio. Op de 1e avond op 24 november wordt een aantal actuele onderzoeken toegelicht over de toekomst van de regio. Op de 2e avond komen een aantal Twentse initiatieven aan bod, die allen actief een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de regio.

Datum en locatie

Datum: donderdag 24 november 2016, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: vergaderzaal de Erlenmeyer in gebouw The Gallery, Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede
Toegang: gratis, aanmelden middels onderstaand formulier

Toelichting

Twente is na de Randstad en de Brabantse stedenband de grootste stedelijke agglomeratie van Nederland. Twente beschikt over grote en innovatieve bedrijven, vooraanstaande kenniscentra en een sterk internationaal georiënteerde infrastructuur voor mensen, goederen en informatie. Toch worden wij in Twente geconfronteerd met het gegeven dat een aantal vooraanstaande bedrijven hun hoofdkantoor verplaatsen naar de Randstad, dat jonge ondernemers na een succesvolle start zich elders in Nederland gaan vestigen en dat jongeren na afronding van hun studie in Twente uit de regio vertrekken. Vanzelfsprekend is er sprake van een zeker natuurlijk verloop, maar uit recente nieuwsberichten en onderzoeken blijkt dat het aantal vertrekkende bedrijven, studenten en start-ups groter te zijn dan de nieuwe aanwas.

Sprekers

Theo de Bruijn - lector Duurzame leefomgeving Saxion/directeur IAA Stedenbouw, zal het onderwerp Regiometropool nader inleiden.

Joost Kuijper - strateeg economie & cultuur bij de Provincie Overijssel gaat het hebben over twee rapporten: BVNL/Regionale fase, beleidsverkenning ter versterking van het ruimtelijk economische vestigingsklimaat in Regio Twente en over het rapport: ‘Kracht van Oost’, dat einde van deze maand zal verschijnen.

Judith Lekkerkerker - onderzoeker Programma Economie & Innovatie en Programma Governance & omgevingsbeleid bij Ruimtevolk en mede daardoor verantwoordelijk voor de publicatie MidsizeNL: het toekomstperspectief van de middelgrote stad.

Oproep

Tijdens de avond wordt er de oproep aan de Twentse bevolking gelanceerd om met voorstellen te komen voor de regionale ontwikkeling. Gevraagd wordt in woord en/of beeld antwoord te geven op de vraag: ‘Het beste wat Twente kan overkomen is…’ Lees hier meer over de oproep en denk mee over de ontwikkeling van Twente.

2e avond: 8 februari

Op woensdag 8 februari 2017 wordt een vervolgavond georganiseerd waarin we dieper op de ontwikkelingen van de regio in zullen gaan.