25-09-03 | Van kerkpad tot HSL-lijn

Datum en aanvang

Gehouden op 25 september 2003

Een verkenning van het Twentse landschap gelegen in de driehoek Enschede, Oldenzaal en Hengelo en de toenemende invloed van nieuwe en oude, van snelle en trage routes op de kenmerken van het gebied.

Naast de gebruikelijke inleidingen en discussie kenmerkt deze avond zich door een ongebruikelijke starttijd van 18.30 uur, en door een fietstocht van ca. 5 km, dus alle deelnemers worden gevraagd voor eigen vervoer te zorgen. Tijdens de tocht langs de 'lijnen in het landschap' wordt de deelnemers gevraagd te noteren wat volgens hen de identiteit van het gebied bepaalt. Hiertoe krijgen zij een kaartje van het gebied. Op grond hiervan en van de presentaties en een aantal geponeerde stellingen wordt de discussie gevoerd.