Gerelateerde items

07-10-17 | Wederopbouwkerken in Overijssel en Flevoland - 2

De Stichting Bedehuizen Overijssel Flevoland (SBOF), het Architectuurcentrum Twente en de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Overijssel hebben het initiatief genomen om dit jaar extra aandacht te besteden aan de “wederopbouw kerken” in Overijssel. De Provincie Overijssel is bereid ons in het kader van het project ‘Het verhaal van Overijssel’ te ondersteunen, zodat wij in staat zijn vier bijeenkomsten te organiseren. Tijdens de bijeenkomsten wordt door inleiders aandacht besteed aan de architectuur van de kerken. Ook het vraagstuk van de leegstand in vele van deze kerken komt aan de orde. De eerste bijeenkomst vond plaats in de Rafaël Exodus kerk in Hengelo. De tweede bijeenkomst wordt gehouden in de R.K. Kerk in Nagele.

Datum en aanvang

De tweede bijeenkomst vindt plaats op: zaterdag 7 oktober om 13.00 uur in het museum te Nagele, Ring 23. Dit museum is gevestigd in de voormalige R.K. Kerk. In de omgeving bevindt zich nog de PKN kerk die we in de rondgang zullen bezichtigen. De toegang is gratis.

Programma

13.00 uur - Ontvangst met koffie
14.00 uur - Opening door Netty van den Nieuwboer-Langenkamp, voorzitter SBOF, Inleiding door de heer D. Baalman, architectuurhistoricus en oud-directeur van Het Oversticht
14.30 uur - Rondleiding langs de nabij gelegen kerken
15.30 uur - Afsluiting in het museum (tot 16.00 uur)

De overige twee bijeenkomsten betreffen:
- Wijthem (Zwolle), OLV Altijddurende Bijstand, op 25 oktober.
- Hengelo, voormalig Synagoge thans St. Lebuines kapel aan de Dorpsmatenstraat 40, op 22 november.

Wederopbouwkerken

Het gaat hier om de kerken die tussen 1940 en 1965 zijn gebouwd in de provincie Overijssel. Slechts een klein aantal is aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. De wederopbouwkerken kenmerken zich door hun niet-traditionele architectuur, door een vaak bijzondere stedenbouwkundige situering en in een aantal gevallen ook door beeldende kunst. Nieuwe bouwmaterialen, vooral beton, deden hun intrede. De terughoudendheid met de aanwijzing als beschermd monumenten vraagt om andere oplossingen om deze bijzondere gebouwen te behouden. Wij hopen als organisatoren dat deze aandacht ertoe bijdraagt dat er zoveel mogelijk wederopbouwkerken worden gered.

Een inventarisatie in 2007 door Het Oversticht gaf weer dat Overijssel op dat nog moment 114 wederopbouwkerken bezat, waarvan 31 als zeer waardevol aangemerkt, 69 als waardevol en slechts 19 als niet of weinig onderscheidend. Een recentelijk verschenen rapportage van het Oversticht Kerken als baken geeft wederom de noodzaak weer tot instandhouding, voor het te laat is.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst van 7 en 25 oktober graag voor 1 oktober via email: info@bedehuizen.nl.