Gerelateerde items

22-05-17 | Wederopbouwkerken in Overijssel en Flevoland

In de afgelopen maanden hebben de Stichting Bedehuizen Overijssel Flevoland (SBOF), het Architectuurcentrum Twente en de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Overijssel, de mogelijkheden onderzocht om dit jaar extra aandacht te besteden aan de “wederopbouw kerken” in Overijssel. De Provincie Overijssel is bereid ons in het kader van het project ‘Het verhaal van Overijssel’ te ondersteunen, zodat wij in staat zijn vier bijeenkomsten te organiseren. Wij nodigen u hiervoor graag uit.

Tijdens de bijeenkomsten zal door een aantal inleiders aandacht besteed worden aan de architectuur van de kerken. Ook het vraagstuk van de leegstand in vele van deze kerken komt aan de orde.

Datum en aanvang eerste bijeenkomst

Datum: maandag 22 mei, 17.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: Raphaël Exodus kerk, Mozartlaan 139 in Hengelo
Deze kerk is als een bijzondere “wederopbouwkerk” een rijksmonument.
Toegang: gratis, aanmelden via boa.agriculture@wxs.nl.

Programma

17.00 uur - Ontvangst met koffie en broodjes
18.00 uur - Opening door Netty van den Nieuwboer-Langenkamp, voorzitter SBOF
Inleiding door Peter van Roosmalen van het Architectuurcentrum Twente over het werk van deze organisatie
18.30 uur - Inleiding door de heer Hans de Gruil over de wederopbouw in Hengelo, de kerk en de architectuur van de kerk
19.30 uur - Inleiding door de heer Ronald Olthof, architect die enkele transformaties van kerken naar nieuwe functies heeft begeleid
20.45 uur - Rondleiding in de kerk door Theo Bruuns
21.30 uur - Einde

De overige drie bijeenkomsten betreffen

- Nagele, vier kerken, op 7 oktober (gehele dag).
- Wijthem (Zwolle), OLV Altijddurende Bijstand, op 25 oktober vanaf 19.30 uur.
- Deventer, Open Hof op 22 november onder voorbehoud vanaf 19.30 uur.

Wederopbouwkerken

Het gaat hier om de kerken die tussen 1940 en 1965 zijn gebouwd in de provincie Overijssel. Slechts een klein aantal is aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. De wederopbouwkerken kenmerken zich door hun niet-traditionele architectuur, door een vaak bijzondere stedenbouwkundige situering en in een aantal gevallen ook door beeldende kunst. Nieuwe bouwmaterialen, vooral beton, deden hun intrede. De terughoudendheid met de aanwijzing als beschermd monumenten vraagt om andere oplossingen om deze bijzondere gebouwen te behouden. Wij hopen als organisatoren dat deze aandacht ertoe bijdraagt dat er zoveel mogelijk wederopbouwkerken worden gered.

Een inventarisatie in 2007 door Het Oversticht gaf weer dat Overijssel op dat nog moment 114 wederopbouwkerken bezat, waarvan 31 als zeer waardevol aangemerkt, 69 als waardevol en slechts 19 als niet of weinig onderscheidend. Een recentelijk verschenen rapportage van het Oversticht Kerken als baken geeft wederom de noodzaak weer tot instandhouding, voor het te laat is.

Aanmelden

We hopen dat u in de gelegenheid bent de bijeenkomsten bij te wonen. Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden.
Aanmelden voor de bijeenkomst van 22 mei graag vóór 15 mei en bij voorkeur per email naar: boa.agriculture@wxs.nl.