14-05-04 | Welstand vergeleken. Verborgen rijkdom of parels voor de zwijnen?

Datum en aanvang

Gehouden op 14 mei 2004

Op 30 juni 2004 moesten Nederlandse gemeenten hun welstandsbeleid hebben vastgesteld. Ook in Twente. Tijdens een inventarisatie en vergelijking werden zowel de nota’s van 3 steden als 2 plattelandsgemeenten in Twente gepresenteerd. Waren er overeenkomsten en verschillen op te sporen? Was er sprake van een Twentse ‘couleur locale’?

Het aardige van de Twentse steden is dat het lappendekens zijn waar alle bouwstijlen en stedenbouwkundige typen door elkaar heen liggen. In een eerste oogopslag een rommeltje waar een blind paard geen schade aan kan richten, maar niet heus. Sfeer, identiteit en karakter van onze steden en dorpen hebben alles te maken met die charmante lappendeken. De welstandsnota’s kijken hoe die lappendeken is ontstaan, welke bouwkundige, en zelfs landschappelijke, rijkdom erin verborgen zit en waar we met de kwaliteit van nieuwbouw en verbouw naar toe willen. Ze kunnen een belangrijke rol spelen in de veiligstelling van kwaliteit en verdere verbetering van de steden en dorpen. De gemeentebesturen hebben daarin een grote verantwoordelijkheid gekregen om te zorgen dat de nieuwe welstandsnota’s geen parels voor de zwijnen worden maar inspirerende instrumenten voor een nieuw kwaliteitsdenken.

Op het symposium werden na een introductie door ‘welstandsexpert’ Guus Geerdink over de noodzaak van welstand op nieuwe leest, prachtige voorbeelden getoond van huidige Twentse bebouwingstypen en werd vervolgens een presentatie gegeven van een aantal eenvoudige welstandsregels. Daarnaast werden samenvattingen van vijf verschillende welstandsnota’s gegeven.

In de voorbereiding is goed geïnventariseerd en de Twentse steden en dorpen blijken een onvermoede verborgen rijkdom bloot te leggen aan bebouwingstypen en geschiedenissen. Een hoog gehalte van “Goh, nooit geweten. Goed dat je me dit vertelt”. De ontwikkelde nota’s zijn allesbehalve elitair. Juist een must voor ieder die houdt van z’n woonplek. Ze zijn zo opgesteld dat iedereen ze gemakkelijk kan begrijpen. Veel beelden en weinig bla bla. Enkele eenvoudige welstandsregels die ieder eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten vinden. Niks hoogdravends maar zeer praktische nota’s voor ieder die bouwt.

Bestuurders werden uitgenodigd te reageren; zijn het ‘parels voor de zwijnen’ of is er sprake van een frisse wind? Ook werd getracht een antwoord te gegeven op de vraag hoe de nota’s straks bestuurlijk worden gehanteerd.