Gerelateerde items

16-02-12 | Bouwplaats Enschede - de Westflank

Locatie: Museum TwentseWelle, Het Rozendaal 11 Enschede

Tijd: 19.30 uur

In 2007 verscheen de publicatie Bouwplaats Enschede met als ondertitel Een stad herschept zichzelf. Auteur Ton Schaap, stadsstedenbouwer in Enschede, beschreef daarin de bijzondere stedenbouwkundige en architectonische prestaties die in de wederopbouw Roombeek werden verricht. Nu, vijf jaar later, is onder dezelfde titel in de museum TwentseWelle een tentoonstelling te zien. Ditmaal staan verschillende in uitvoering en in voorbereiding zijnde stedenbouwkundige projecten centraal en wordt de bezoeker een blik gegund op de stad Enschede in 2025.

Architectuurcentrum Twente zal in opdracht van de gemeente Enschede twee discussieavonden organiseren waarbij twee dynamische locaties in de stad centraal staan. Donderdag 19 januari 2012 werden de plannen aan de Zuiderval toegelicht. Donderdag 16 februari 2012 zullen de nieuwe ontwikkelingen aan de Westflank van Enschede worden toegelicht.

De Westflank

Ook aan de Westflank is de afgelopen jaren veel gebeurd en staat er nog veel op stapel. Maar het gebied heeft daarbij ook nog eens een geschiedenis die verder terug gaat dan hetgeen er recent is verschenen. De Westflank wordt immers gekenmerkt door een prachtig en afwisselend landschap waar in de loop der jaren ruimte is geschapen voor dynamiek, bedrijvigheid, leisure, sport, kennis en innovatie-initiatieven.

Het programma

Focus van de debatavond ligt op het samengaan in harmonie of misschien wel in conflict van al die gebeurtenissen, al die plannen en al die toekomstbeelden. Moderator voor de avond is ook deze keer Han Pape, hij is hoofdredacteur van het onafhankelijk weekblad de Roskam. Het kan niet anders dan dat Architectuurcentrum Twente voor een avond over de Westflank van Enschede een vol maar wel bijzonder veelzijdig programma heeft samengesteld. Dat ziet er als volgt uit:

19.30 uur Ton Schaap
Stadsstedenbouwer van Enschede opent de avond 
met een algemene inleiding over de Westflank en de relatie met de stad als geheel.
19.50 uur Franka Werner
Stedenbouwkundige bij gemeente Enschede
 spreekt over de Noordtangent. Zij toont daarvan de schetsen en licht ze toe.
20.00 uur Peter Timmerman
Studium Generale Universiteit Twente
geeft in vogelvlucht een overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied.
20.20 uur pauze*
Hierna zullen een aantal praktische invullingen worden geintroduceerd.
20.50 uur Kees Eijkel
Directeur Kennispark Kennispark Twente
over de nieuwe ontwikkelingen aan de noordkant van de Hengelosestraat.
21.05 uur Marianne Kok
Manager Strategy & Innovation van de Raedthuys Groep zal de nieuwbouw langs de zuidkant van de Hengelosestraat toelichten.
21.20 uur Paul de Ruiter
Architect 
zal zijn ontwerp van het nieuwe Sigmax gebouw, Pantheon 14, toelichten.
21.35 uur Wimjoost Licht
Landschapper en griffier van de buurgemeente Hengelo verzorgt vanavond de nabrander.
21.45 uur discussie
onder leiding van Han Pape.

*Tijdens de pauze bestaat de mogelijkheid om de tentoonstelling ‘Bouwplaats Enschede’, welke op dit moment in de TwentseWelle opgesteld staat, te bezichtigen.

Toegang is gratis, vooraf aanmelden gewenst.