Gerelateerde items

19-01-12 | Bouwplaats Enschede - de Zuiderval

Locatie: Museum TwentseWelle, Het Rozendaal 11 Enschede

Tijd: 19.30 uur


In 2007 verscheen de publicatie Bouwplaats Enschede met als ondertitel Een stad herschept zichzelf. Auteur Ton Schaap, stadsstedenbouwer in Enschede, beschreef daarin de bijzondere stedenbouwkundige en architectonische prestaties die in de wederopbouw Roombeek werden verricht. Nu, vijf jaar later, is onder dezelfde titel in de museum TwentseWelle een tentoonstelling te zien. Ditmaal staan verschillende in uitvoering en in voorbereiding zijnde stedenbouwkundige projecten centraal en wordt de bezoeker een blik gegund op de stad Enschede in 2025.

Architectuurcentrum Twente zal in opdracht van de gemeente Enschede twee discussieavonden organiseren waarbij twee dynamische locaties in de stad centraal staan. Donderdag 19 januari 2012 worden de plannen aan de Zuiderval toegelicht. Donderdag 16 februari 2012 zullen de nieuwe ontwikkelingen aan de Westflank van Enschede worden toegelicht. Moderator voor beide avonden zal zijn Han Pape, hoofdredacteur van het onafhankelijk weekblad de Roskam.

Het programma van donderdag 19 januari

19.30 uur Henk Döll - Döll Architecten
supervisor van de Zuiderval introduceert het onderwerp van vanavond met opzet, plannen en wensen aan de Zuiderval
20.05 uur David Diederix - afdeling RO/Ontwerp van de Gemeente Enschede
gaat specifiek in op de nieuwe ontwikkelingen rondom het Janninkskwartier en op de verkeersproblematiek aldaar
20.30 uur pauze
20.50 uur Erwin Kleinsman - architect bij IAA, Enschede over de nieuwe Rabobank
21.05 uur Hans Erdmann - architect/directeur Claessens Erdman, Amsterdam over het Park Phi
21.20 uur Nico-Tom Pen - vastgoedontwikkelaar bij woningcorporatie De Woonplaats over de appartementen Kotmanpark met 0-energie woningen
21.35 uur Ton Schaap - stadsstedenbouwer gemeente Enschede nabrander
21.50 uur discussie onder leiding van Han Pape

Toegang is gratis, vooraf aanmelden gewenst.