Gerelateerde items

28-09-04 t/m 30-09-04 | Masterclass, nieuwe dorpen in het zand

Datum en aanvang

Gehouden op 28 t/m 30 september 2004

Een onderzoek naar vormgevingsmogelijkheden van nieuwe dorpen op de Twentse zandgronden.

Drie teams van studenten van hogescholen te Eindhoven, Wageningen en Deventer en de AKI te Enschede, werden gedurende een driedaagse masterclass gecoacht door drie deskundigen (coaches) bij het ontwikkelen van ontwerpideeën voor nieuwe nederzettingen/dorpen op drie verschillende locaties in Twente. Verkenning van het gebied, het opzetten van de eerste ideeën en het na een tussentijdse presentatie verder uitwerken van de ideeën. De deelnemers verbleven gedurende de masterclass op een onderkomen op het terrein van de UT te Enschede waar zich ook het gebouw van de AKI bevindt waar de ontwerpactiviteiten plaatsvinden.

De locaties

- De eerst locatie is het Vliegveld Twente. Een plek die wellicht vrijkomt omdat het vliegveld zijn functie verliest. Het gebied ligt tussen Enschede en Hengelo en Losser, en is omgeven door een kleinschalig coulissen landshap.
- De tweede locatie ligt aan het kanaal Almelo-Nordhorn, het kanaal dat de stad Almelo en de Duitse stad Nordhorn met elkaar verbindt. Er zijn ambitieuze
plannen om dit kanaal weer bevaarbaar te maken voor de pleziervaart.
- De derde locatie heet Weitemanslanden, een herverkaveld veenontginningslandschap ten noordoosten van Almelo.

de Masterclass

De masterclass werd gehouden op 28, 29 en 30 september, waarna de studenten twee weken de tijd kregen hun ideeën uit te werken en met schetsen, maquettes, perspectieven en collages presentabel te maken.

De Masters

- Niké van Keulen, landschapsarchitecte bij MTD Landschapsarchitecten te ’s Hertogenbosch
- Hans Krop, stedenbouwkundige bij Heeling Krop en Bekkering Stedenbouwkundigen in Groningen
- Rein van Wylick, architect en stedenbouwkundige bij Diederen Dirrix Van Wylick Architecten te Eindhoven

De presentatie

De resultaten van de masterclass werden op donderdagavond 14 oktober gepresenteerd aan het publiek.

Locaties   
- masterclass: Campus UT te Enschede    
- presentatie: AKI te Enschede

Deelnemers: 21 studenten
Bezoekers: circa 80 personen bezochten de presentatie