26-01-18 | Tiny-living Meetup

Op vrijdag 26 januari vindt in Enschede een ‘Tiny-living meetup’ plaats waar innovatieve studenten ideeën presenteren om Tiny living dichter bij te brengen, waar bedrijven producten en tiny houses presenteren en waar geïnteresseerden, die daadwerkelijk Tiny willen wonen, samenkomen!

Datum en aanvang

Datum: vrijdag 26 januari van 16.00 – 18.30 (inloop vanaf 15.30)

Locatie: Twentse Welle te Enschede
Toegang: gratis, aanmelden middels formulier onderaan deze pagina

Achtergrond

‘Tiny Living’ is een breed thema, geïnspireerd op de ‘tiny house movement’, een uit de Verenigde staten overgewaaide beweging die eenvoudig wonen in kleine woningen promoot. Ook in Nederland wordt volop geëxperimenteerd met deze nieuwe woonvorm die eigen woningbezit voor meer mensen toegankelijk maakt, maar bovendien past in een tijd waarin we steeds bewuster worden van de impact van onze menselijk handelen op het milieu en de wereld om ons heen.

In Twente willen de gemeenten Hengelo en Enschede en enkele woningbouwcorporaties graag verder met het onderwerp. Onderzocht wordt of in een herstructureringsgebied in Enschede ruimte gemaakt kan worden voor de realisatie van tiny houses als experimentele woonvorm in 2017 en 2018. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het realiseren van ‘tiny houses’. Opleidingsinstituut ‘Bouwmensen Twente’ heeft de handschoen opgepakt en bouwde in het najaar naar eigen ontwerp een tiny house: de ‘Tiny Tukker’. Hun wens is dat er op korte termijn een locatie in Twente aangewezen wordt waar ‘tiny’ gebouwd en gewoond kan worden.

Programma

Op 26 januari een aantal programmaonderdelen samen:

- Expositie prijsvraag ‘Tiny Living’: Deze prijsvraag is georganiseerd door Saxion Living Arts in samenwerking met Architectuurcentrum Twente, en is gericht op studenten van ontwerpopleidingen door heel Nederland. Studenten die in het laatste of voorlaatste studiejaar zitten of recentelijk zijn afgestudeerd krijgen de kans zich met hun ideeën te meten aan andere studenten en maken kans op een mooie prijs van €1000,- beschikbaar gesteld door een aantal betrokken organisaties (zie onderstaand). Deelnemers leveren een A1 paneel aan met hun idee om compact, duurzaam wonen en samenleven dichterbij te brengen.

- Prijsuitreiking prijsvraag ‘Tiny Living’: Een gerenommeerde jury kiest de winnaar(s) van de prijsvraag, die beloond zal worden met de titel ‘Gestaagd talent 2017/2018’, een mooie opsteker voor iedere jonge professional (en natuurlijk de €1000,-).

- Masterclasses: Tijdens de meetup zullen een aantal juryleden die de prijsvraag beoordelen een korte lezing geven over hun betrokkenheid en zienswijze op het thema.
Deze juryleden zijn:
- Daan Bakker – Architect, DAF-architecten (bevlogen ontwerper van onder andere tiny houses)
- Christian Struck – Lector Sustainable Building Technology Saxion University of Applied Sciences

- Meetup geïnteresseerden en mogelijke Tiny house bewoners: In samenwerking met Tiny housing Twente (zie: www.tinyhousingtwente.nl) worden alle geinteresseerden uitgenodigd, die eerder via enquêtes en bijeenkomsten hebben aangegeven daadwerkelijk geïnteresseerd te zijn om zelf in een tiny house te wonen.

- Bedrijvenmarkt: In Nederland zijn inmiddels talloze bedrijven betrokken bij de productie en ontwikkeling van Tiny Houses. Een aantal van deze bedrijven krijgen de gelegenheid om zich te presenteren tijdens deze meetup. Zo’n 10 bedrijven presenteren hun producten.

Ook geïnteresseerd in tiny living? Meld u aan en wees erbij op 26 januari.

Mede mogelijk gemaakt door