Gerelateerde items

12-06-01 | Wederopbouw Roombeek, deel 2

Datum en aanvang

Gehouden op 12 juni 2001

Het stedenbouwkundig plan.

Tom Smeulders procesmanager bij het Projectbureau Wederopbouw geeft een toelichting op de recent gereedgekomen Stedenbouwkundige Structuurvisie Roombeek. In een forumdiscussie wordt – in samenspraak met de zaal – commentaar gegeven op deze eerste presentatie van de plannen.