Gerelateerde items

20-06-02 | Wederopbouw Roombeek, deel 5

Datum en aanvang

Gehouden op 20 juni 2002


De eerste woningbouw

Nu de plannen voor de wederopbouw van Roombeek steeds vastere vormen aannemen blijken stedenbouwkundigen en architecten net zo veranderlijk te zijn als ieder ander 'gewoon' mens, bovendien zijn zij net zo gevoelig voor de wijzigingen in de omstandigheden. Tijdens de vierde bijeenkomst in de cyclus over de wederopbouw op 27 februari j.l. presenteerde het Architectuurcentrum Twente de plannen voor de buurt het Roomveldje. Inmiddels blijkt het winnende ontwerp van architectenbureau Molenaar & Van Winden uit Delft alweer op tal van aspecten aangepast te zijn. Ook op grotere schaal is de definitieve pennenstreek nog niet gezet. Zo blijkt de stedenbouwkundige visie van supervisor Pi de Bruijn nog ruimte te hebben om veranderde inzichten in te passen. Zijn het wijzigingen op detailniveau, ontwikkelingen van globaal naar concreet of principiele koerswijzigingen?