Gerelateerde items

12-04-01 | Wederopbouw Roombeek, deel 1

Datum en aanvang

Gehouden op 12 april 2001

Het ontwerpproces

Pi de Bruijn, stedenbouwkundige en architect, supervisor van Groot Roombeek, ligt het proces van de wederopbouw toe waarin gestreefd wordt naar een synthese van velerlei idealen, meningen, feiten en beperkingen.