Gerelateerde items

08-11-07 | Bouwen voor het bestuur

Datum en aanvang

Donderdag 8 november, 19.30 uur, Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem-Alexanderstraat 7, Nijverdal

Gemeentehuizen en stadskantoren in Twente. Een inventarisatie.

In het Nederlandse architectuurdebat is ‘iconische architectuur’ op dit moment hét thema. Binnen- en buitenlandse architecten halen alles uit de kast om met hun ontwerpen de burger en de opdrachtgever te imponeren, te charmeren of het gevoel te geven erg belangrijk te zijn. Gemeentebesturen zijn de publieke opdrachtgevers die als gevolg van de gemeentelijke herindeling de kans krijgen om hun ambtenaren en bestuurders onder te brengen in nieuwe stadhuizen. In hoeverre volgen zij als opdrachtgever de trend om hier te kiezen voor iconische architectuur.

Het Architectuurcentrum Twente heeft de stand van zaken opgenomen in onze regio. In Twente kromp het aantal gemeenten van 22 naar 14 gemeenten en dat betekende meestal verbouwen, uitbreiden of nieuwbouw. Een opvallend voorbeeld van een nieuw stadskantoor met meerdere functies staat in Nijverdal (gemeente Hellendoorn). In dit ‘Huis voor Cultuur en Bestuur’ - een ontwerp van Claus en Kaan Architecten - organiseert het Architectuurcentrum Twente de bijeenkomst Bouwen voor het Bestuur. Steven van Schuppen historicus en publicist gaat in op de geschiedenis van de Twentse gemeenten en de huisvesting van hun bestuurders door de eeuwen heen. Bernhard Hulsman architectuurcriticus  zal het verschijnsel opvallende stadhuizen plaatsen in de trend van ‘iconische architectuur’. Dirk Baalman  adjunct directeur Het Oversticht  geeft zijn commentaar op de Twentse situatie.

Welke gemeente wint de Archi-2007?

Van alle veertien gemeenten is een paneel gemaakt waarop de architectuur van het betreffende gemeentehuis, stadhuis of stadskantoor wordt toegelicht. De panelen maken een tour langs alle veertien gemeenten waar ze telkens veertien dagen geëxposeerd zullen worden. Aan deze expositie is een prijsvraag gekoppeld. Welk stadskantoor, gemeentehuis of stadhuis krijgt de meeste waardering? Die vraag kunt u beantwoorden door naar de expositie te gaan en uw stem uit te brengen. Maak een keuze uit de veertien gemeenten en bepaal wie volgens u de Archi-2007 voor het mooiste ontwerp moet krijgen. Aan het eind van de rondtour zal het winnende ontwerp bekend gemaakt worden. Onder de inzendingen zullen 20 architectuurboeken worden verloot.