Gerelateerde items

09-04-15 | Na werktijd: Boerderijen in Twente

De werkgroep Na werktijd neemt in 2015 de leegstand en hergebruik van gebouwen onder de loep. De eerste bijeenkomst was gericht op kerken. Deze tweede bijeenkomst gaat over de verwachte leegstand van boerderijen.

Datum en aanvang

Datum: donderdag 9 april 2015, 19.30 uur
Locatie: boerderij van de Familie Verveld, Derkinkweg 50 in Enschede
Toegang: een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld, aanmelden via onderstaand formulier
Parkeren: u wordt vriendelijk verzocht de Derkinkweg te benaderen vanaf de Zuid Esmarkerrondweg daar wordt u naar een parkeerplaats geleid.

Sprekers

- Moderatie: Evert-Jan Krouwel
- (Gastheerschap) Hendrik Jan Verveld, vertelt over de geschiedenis en toekomst van zijn boerderij.
- Anneke Coops, ervenconsulent bij het Oversticht, houdt een algemene inleiding over Overijssel en specifiek Twente. Wat zijn de verwachtingen, wat verdwijnt en wat mag blijven, welke criteria zijn er?
- Renze van Och, Alterra, Slopen voor Ruimte, inzending voor door de provincie Overijssel uitgeschreven prijsvraag Ruimte voor Ruimdenkers, gaat in op mogelijke toekomstige invullingen.
- Albert Schimmelpenninck, rentmeester Twickel, vertelt wat de toekomstige leegstand voor het Twentse landschap betekent.
- Judith Toebast, specialist agrarische bouwkunst van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed, gaat in op de dadenstelling: wat gebeurt er met de 70e en 80e jaren boerderij. Concentreer je op de echte waarde!

Forum

Alle sprekers en Gerrit Meutstege, Stawel Enschede, schuiven aan voor de forumdiscussie met vragen en debat.

Na werktijd

Na de boerderijen zullen in de volgende bijeenkomst onderwijsgebouwen besproken worden. Doel van deze avonden is niet alleen om te kijken naar de problematiek van leegstand, maar ook om te zien welke kansen er zijn en hoe betrokken partijen omgaan met de situatie. De bijeenkomsten zullen meer inzicht geven in de verschillende aspecten die bij het hergebruik gebouw komen kijken zoals financiën, regelgeving, behoud, architectuur en exploitatie. Het publiek heeft de mogelijkheid om tijdens deze avonden vragen te stellen aan betrokkenen.