Gerelateerde items

01-03-17 | Smart City & Landscape

Gettin’ Smarter

Verschijnselen als klimaatverandering, verstedelijking en toenemende politieke instabiliteit zorgen wereldwijd voor grote uitdagingen. Steeds meer steden kiezen ervoor om deze uitdagingen aan te gaan door digitale technologie in te zetten om de kwaliteit van leven in de stad te bewaren of te verbeteren.

Datum en aanvang

Datum: woensdag 1 maart, 19.30 uur
Locatie: Saxion, zaal Forum 111, MH Tromplaan 28 Enschede
Toegang: gratis, aanmelden middels formulier op deze pagina

Smart city en de openbare ruimte

Architectuurcentrum Twente heeft dr. Mettina Veenstra, lector Media, Technology & Design bij Saxion Enschede uitgenodigd. Zij verzorgt de bigger picture en gaat in op de betekenis van ‘smart technology’ voor de stad en voor Twente. Ze belicht het fenomeen ‘smart city’ kritisch vanuit het perspectief van de openbare ruimte. Hoe kunnen we met behulp van digitale technologie de openbare ruimte wat betreft aantrekkelijkheid, veiligheid en mobiliteit verbeteren? Naast de verbindende technologie en de toepassingen besteedt zij speciale aandacht aan vormen van samenwerking waarmee slimme steden tot stand kunnen komen.

Twentse initiatieven over Smart Technology

Naast dr. Mettina Veenstra komen op deze avond aan aantal Twentse initiatieven aan bod waarbij ‘smart technology’ een belangrijke rol speelt. Daarvoor zijn uitgenodigd:

Gerdien Looman (senior adviseur voor stedelijke samenwerking en dossiers ruimte en economie bij de gemeente Enschede) over de binnenstad van Enschede, hoe ga je om met Smart in het sociale domein? Hoe kun je Smart inzetten bij mobiliteit, gastvrijheid, vindbaarheid?

Inge Bakker (onderzoek manager bij het Kennispunt Twente) presenteert samen met Paul Benneworth (senior onderzoeker bij de Universiteit Twente) haar bevindingen. Het Kennispunt is opgericht door de gemeenten in de Netwerkstad Twente (Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal) en Regio Twente. De komende jaren wil het Kennispunt doorgroeien tot een (onderzoeks)bureau voor alle Twentse gemeenten samen, voor de individuele gemeenten en voor de Regio.

De regionale ontwerpers/engineers komen tot slot aan het woord, we hebben uitgenodigd:
Twan Pastoor van Wirelab
Floris Schreuder van 100% Fat
Andries Lohmeijer van Kitt Engineering

Als moderator treedt op Frans Jorna, oud lector bij de Saxion en themadirecteur Slimme stad bij de gemeente Utrecht.

Landschapsmetropool Twente

Deze activiteit vormt de start van het nieuwe jaarprogramma 2017: Landschapsmetropool Twente. Met dit jaarprogramma verkent het Architectuurcentrum Twente een aantal grote thema’s die nu en in de toekomst een grote rol gaan spelen voor onze Twentse regio. In deze reeks over een zevental actuele onderwerpen, nodigt het Architectuurcentrum Twente voor elk onderwerp een vooraanstaande expert op het specifieke gebied uit. Daarnaast toont het Architectuurcentrum Twente een aantal Twentse initiatieven die al actief met het onderwerp bezig zijn. Met deze opzet worden thema’s verkend, de betekenis ervan uitgelegd en actief bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van Twente.