Gerelateerde items

01-06-17 | Hotspots en netwerk van Innovatie

Zonder innovatie is welvaartsgroei moeilijk voor te stellen in een ontwikkeld land als Nederland, zo stelt het Centraal Planbureau in de publicatie ‘Kansrijk innovatiebeleid’ (2016). Vanuit de Nationale overheid wordt volop beleid ontwikkeld om ‘het mogelijk gebrek aan innovatie tegen te gaan’. Het overheidsbeleid richt zich vooral op het creëren van randvoorwaarden voor innovatie, stimuleringsmaatregelen en de overheid grijpt in door zelf kennis te organiseren en kennisdeling te stimuleren. Twente is een technologische en innovatieve regio met een krachtig technologisch profiel en internationale ambitie. Hoe cultiveer je innovatie, welke condities zijn hierbij doorslaggevend en wat is de rol van de leefomgeving hierbij? Architectuurcentrum Twente gaat met deze activiteit op zoek naar de antwoorden op deze vragen.

Datum en aanvang

Datum: donderdag 1 juni 2017, aanvang 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00)
Locatie: Shared Facility Centre, Thales campus, Robijnstraat 21, Hengelo. Dit is het adres van de Thales parkeerplaats, ingang zuid.
Toegang: gratis, aanmelden middels formulier op deze pagina

Sprekers

Ir. Daan Zandbelt, architect, urbanist en partner bij De Zwarte Hond – architecture and urbanism. Sinds 1 september is Zandbelt aangesteld als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, infrastructuur en stad. Ook is hij als assistent professor betrokken bij de TU Delft - Urbanism department. Hij heeft onder andere onderzoek gedaan naar de periferie van Nederland in Mid-Size Utopia (2009-2010) en de Beleidsverkenning Versterking Vestigingsklimaat Nederland (2015). Daan Zandbelt spreekt over drie innovatiemilieus:
1. Wetenschappelijk gedreven hotspot (educatie)
2. Engineering hotspot (productie)
3. Stedelijke hotspot (massa van mensen)

Gebaseerd op deze innovatiemilieus hebben we de volgende sprekers uitgenodigd:
Wilbert Pontenagel, projectmanager Novel-T Enschede. Novel-T, voorheen Kennispark Twente: Novel-T: Ruimte voor Innovatie met Wetenschap
Vincent ten Thij, programmadirecteur bij High Tech System Park Thales, Hengelo. Zij houden zich onder andere bezig met de manier waarop de werkomgeving kan bijdragen aan innovatie.
Judith Lekkerkerker, onderzoeker bij en als associé verbonden aan RUIMTEVOLK. Haar expertise ligt op het gebied van economie (maak- en innovatiemilieus, stedelijke economie), technologische innovatie (slimme steden, smart industry, mobiliteit) en omgevingsbeleid. Judith is tevens de moderator en leidt de avond.