Gerelateerde items

13-05-15 | ACT Forum Café #2 De Stad

Architectuurcentrum Twente organiseert meerdere forum cafés. Na de vorige keer alle aandacht op 'de fiets' gericht te hebben staat dit maal 'de stad' in het brandpunt.

Datum en aanvang

Woensdag 13 mei, 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Locatie: de Blauwe Kater, de bovenzaal van café de Kater, Oude Markt 5 in Enschede
Toegang: een vrije gift wordt op prijs gesteld, aanmelden via onderstaand formulier.

Wereldwijd trekken mensen naar de stad in de verwachting hier een inkomen te vinden voor het bestaan. Het zal niet lang meer duren of de helft van alle mensen op de wereld zal in de stad verblijven. Naast het simpel vinden van werk wordt er meer van de stad verwacht, de stad zal leefbaar moeten zijn, een klimaat moeten bieden waarin het goed toeven is, waarin we ons kunnen ontwikkelen. Maar wat zijn hiervoor de voorwaarden?

Sprekers

Een drietal sprekers zal aandacht vragen voor de problematiek van de stad:
- Olof van de Wal, eigenaar van "Leef de Stad" en vanuit deze functie betrokken bij Agenda Stad, over een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, alwaar samengewerkt wordt aan de toekomst van stedelijk Nederland.
- Rob Hendriks, stadsbouwmeester Enschede, zal aandacht geven aan de plannen voor Enschede zelf.
- Ivo Meyerink, oprichter van het winkelconcept The Upperside, zal zijn ideeën voor de huidige leegstand in het winkelbestand toelichten.

Er zal muziek zijn, dialoog en poëzie. De avond zal geleid worden door Symone de Bruin, hoofd stedelijke leefomgeving gemeente Apeldoorn.

Economie, ruimtelijke ordening en leegstand, als de stad u aan het hart gaat is dit bij uitstek een avond om bij te wonen. De stad is immers van ons allemaal.