Gerelateerde items

26-11-04 t/m 28-11-04 | Film en Architectuur: virtual spaces

Datum en aanvang

Gehouden op 26, 27 en 28 november 2004

Met het thema ‘Virtual Spaces’ werd in 2004 een relatie gezocht tussen de virtuele ruimte zoals deze wordt vormgegeven als decor in een filmbeeld. Toepassing van ‘virtual spaces’ komt in meerdere facetten van het filmen voor en kent zijn gebruik ook in videoclips en videogames. Toepassing in videogames maakt het mogelijk de bezoeker actief deelnemer te laten zijn. Het thema Virtual Spaces toont de state of the art van de nieuwe media en de laatste computertechnieken zoals die in het vormgeven van driedimensionale ruimtes wordt toegepast.