Gerelateerde items

06-09-13 | Masterclass “Shop ‘till they drop?”

Winkels maken totnogtoe een belangrijk deel uit van de structuur van binnensteden en vormen een belangrijke reden om deze te bezoeken. Heb je je wel eens afgevraagd hoe die drukke winkelstraat in jouw binnenstad eruit ziet in de toekomst – laten we zeggen over 10 of 20 jaar? Dan is dit de kans om er in een ontwerpworkshop onder leiding van enkele masters mee aan de slag te gaan.

Inleiding

Winkels en winkelcentra zijn continu onderhevig aan veranderingen. Trends en mode volgen elkaar in snel tempo op. Ook het winkelen zelf is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Dit heeft invloed op de wijze waarop winkels eruit zien en functioneren. Daarnaast treft de recessie ook het winkelbestand hard. De leegstand van winkels in de Twentse binnensteden neemt nog steeds toe. In 2010 bedroeg de leegstand zo’n 7 tot 10 % van het winkeloppervlak. Over een paar jaar zal het aantal winkels in binnensteden nog (veel) minder zijn. Het aantal ondernemers zal, naar verwachting, met 50 % afnemen en het totale winkeloppervlak zal tussen de 20 en 30 % terug lopen. De kleine zelfstandigen verdwijnen en er komen steeds meer filialen. Openingstijden verschuiven en nemen toe. Meer en meer wordt er gekocht op internet, en/of in de grote perifere winkellocaties. Er wordt door ondernemers naarstig gezocht naar nieuwe manieren om deze problematiek het hoofd te bieden.

Is het tij te keren? En willen we dat eigenlijk wel? Zal de drukke winkelstraat een andere aantrekkingskracht krijgen? Worden winkelstraten ingenomen door andere, bekende functies (cultuur, horeca, wonen, werken) of ontstaan er nieuwe belevingsculturen die gaten in de stad gaan vullen? Hoe kunnen binnensteden van verschillende steden zich van elkaar onderscheiden? Wat worden de nieuwe attracties van de centra? Daarnaast doet zich de vraag voor of “de winkel” een overblijfsel is van vervlogen tijden. Bestaat er een “winkel van de toekomst”, en welke nieuwe winkelconcepten zijn er te onderscheiden?

Het Architectuurcentrum Twente gaat op onderzoek uit naar de ruimtelijke gevolgen van deze ontwikkelingen. Zij wil daarvoor een Masterclass voor studenten organiseren. De resultaten hiervan worden gepresenteerd op een debatavond met een aantal inleiders.

De masterclass is op vrijdag 6 september; de presentatie en debatavond zal vervolgens op woensdag 18 september zijn.

In de maand september van dit jaar staat in Hengelo de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog centraal. Het centrum van de stad is bijna volledig in deze periode gebouwd, nadat het hard getroffen was door bombardementen in de oorlog. Het is een uitgelezen kans om met ons thema over de toekomst van de winkelstraten aan te haken op de belangstelling, die het stadscentrum van Hengelo in deze maand geniet.

Lees ter inspiratie dit artikel uit de Volkskrant over de leegstand in Hengelo.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan de masterclass? Vul dan onderstaand formulier in.